Chcesz dodatkowo zwiększyć skuteczność leczenia Apivarem? Wszystko polega na zeskrobaniu i zmianie pozycji pasków.

 

Wielu z Was szuka wskazówek, jak zoptymalizować skuteczność zabiegów przeciwko Varroa Destructor, zwłaszcza gdy przed zabiegiem występuje duże obciążenie roztoczami.
Tutaj poznasz prostą wskazówkę, potwierdzoną w dwóch badaniach terenowych, która pozwoli Ci zwiększyć skuteczność leczenia produktem leczniczym Apivar.

Wróćmy do podstaw: Apivar to środek do leczenia warrozy u pszczół miodnych na bazie amitrazy, działający kontaktowo. Im więcej pszczół wejdzie w kontakt z paskami, tym więcej amitrazu zbierze się z ich powierzchni. Dlatego właśnie paski należy zawsze umieszczać w centrum czerwiu: w tym miejscu obserwujemy największą aktywność pszczół w ulu, co skutkuje największą liczbą potencjalnych kontaktów, a ponadto właśnie w tym miejscu roztocza warrozy łączą się z komórkami czerwiu.

Podczas długotrwałego leczenia, takiego jak lekiem Apivar (6-10 tygodni), nierzadko zdarza się, że po kilku tygodniach paski pokrywają się woskiem i propolisem. Jednak propolis/wosk zmniejszy powierzchnię dostępną dla pszczół na paskach, a tym samym ograniczy liczbę potencjalnych kontaktów. Co więcej, po kilku tygodniach skupiska pszczół mogą się nieco przemieścić w obrębie czerwiu. Dlatego podczas wizyt w pasiekach zalecamy systematyczne zdrapywanie pasków w połowie zabiegu (za pomocą dłuta pszczelarskiego) i umieszczanie ich ponownie w centrum skupiska pszczół.

 

Przed (Before): Paski Apivar po 4-tygodniowej kuracji
Po (After): Paski Apivar oczyszczone za pomocą dłuta pszczelarskiego

Czy naprawdę widać różnicę po zeskrobaniu i zmianie położenia pasków? Tak, dwa badania skuteczności leku Apivar wskazują na znaczący pozytywny wpływ na skuteczność leczenia.

Pierwsze badanie zostało przeprowadzone przez ADAPI (francuskie stowarzyszenie na rzecz rozwoju pszczelarstwa) w latach 2008-20101. Porównano rodziny pszczele, w których skrobano i przekładano paski, z rodzinami, w których nie skrobano ani nie przekładano pasków. Podsumowując, zaobserwowano różnicę od 1 do 4 procent w skuteczności leczenia między tymi dwiema grupami.

 

Rysunek 1: Porównanie skuteczności leku Apivar z i bez zeskrobywania i zmiany położenia pasków Apivar w trakcie leczenia. Dane zebrane we Francji w latach 2008-2010.

Drugie, bardziej aktualne badanie zostało przeprowadzone w Niemczech, w dwóch różnych pasiekach w Kirchheim i Hohenheim2. W każdym z tych miejsc badacze mierzyli średni dzienny upadek roztoczy warrozy w 10 rodzinach pszczelich, od początku do końca okresu leczenia Apivarem.

Badacze nałożyli paski 24 lipca (okres leczenia stosowany zwykle przez wielu niemieckich pszczelarzy po letnim odebraniu miodu), gdzie można zaobserwować szczytowy poziom spadku liczby roztoczy (patrz rys. 2). Następnie zeskrobali i ponownie umieścili paski 24 sierpnia (Kirchheim) i 5 września (Hohenheim), mniej więcej w połowie okresu leczenia, gdzie można zaobserwować drugi szczytowy poziom znacznego dziennego spadku liczby roztoczy (patrz rys. 2).

Rysunek 2: Porównanie skuteczności leku Apivar z i bez zeskrobywania i zmiany położenia pasków Apivar w trakcie leczenia. Dane zebrane w Niemczech w 2018 r.

Z tych dwóch badań można wywnioskować, że systematyczne skrobanie w połowie zabiegu (i ewentualnie zmiana położenia, jeśli jest to konieczne) zwiększa bezpośredni kontakt pszczół z paskami, co z kolei optymalizuje ogólną skuteczność zabiegu.

Istotne jest zrozumienie sposobu działania każdego środka przeciw warrozie, aby określić czynniki wpływające na jego skuteczność. Na działanie leku ewaporacyjnego wpływają temperatura, wentylacja ula i wilgotność powietrza. Na skuteczność leku działającego kontaktowo będzie miała wpływ liczba bezpośrednich kontaktów produktu z pszczołami. Mimo że skrobanie i zmiana pozycji są dodatkowymi zabiegami, można je z łatwością wykonać podczas wizyty w pasiece i przeglądu uli, a mają one zauważalny wpływ na końcową skuteczność leczenia. Pomyśl o tym przy następnych zabiegach!

Odniesienia:

1 – ADAPI – Skuteczność leków AMM w leczeniu warrozy, ze szczególnym uwzględnieniem APIVAR®.

La lettre du développement apicole en Provence N°23 styczeń 2012 r.

W każdym roku doświadczenia w Vaucluse monitorowano 2 pasieki liczące po 20 uli. W każdej pasiece utworzono dwie partie po 10 uli dla każdej z dwóch metod leczenia (klasycznej i przestawionej). Różnica istotna statystycznie (P<0,05)

2 – Bienen&natur (08.2019). Feldtest mit Apivar. PD Dr Peter Rosenkranz i Thomas Kustermann. Średni dzienny spadek liczebności roztoczy Varroa obserwowany podczas 10 tygodni leczenia lekiem Apivar z usuwaniem i ponownym umieszczaniem pasków po 4 tygodniach. Po tym zastosowaniu obserwuje się drugi szczyt spadku.

Oryginalne badania źródłowe w języku francuskim

Pobierz wyniki badań

 

Źródło: https://www.veto-pharma.eu/