Wiedza w pigułce

Pszczoły

Artykuł „Nie ma skutecznego leczenia bez diagnostyki!” – lek. wet. Mariusz Krawczyński – Pszczelarstwo 01.2023

Czytaj więcej

Artykuł Formicprotect – Pszczelarstwo – Prof. Pohorecka, 06.2022

Czytaj więcej

VarroMed® – lek do zwalczania warrozy – podsumowanie badań wykonanych przez naukowców ze stowarzyszenia COLOSS (Belgia, Słowenia, Włochy, Chorwacja) pod kątem skuteczności i toksyczności – wrzesień 2021

Czytaj więcej

Pszczelarska bajka: „u mnie nie ma warrozy” – Pszczelarstwo, październik 2019 r

Czytaj więcej

Zwalczanie warrozy w pasiece ekologicznej na Mazowszu – Pszczelarz Polski – lipiec 2018 r.

Czytaj więcej

Magazyn -Pszczelatrstwo – Lipiec 2017

Czytaj więcej

W drugim roku infekcji Nosema Cerane niszczy rodziny pszczele – Ryszard Wolski – Pszczelarz Polski 2015-04

Czytaj więcej

Cała Prawda o Tymolu – lek. wet. Artur Arszułowicz – Pszczelarstwo 2015 marzec

Czytaj więcej

Największym błędem jest brak zrozumienia błędu niepoprawne stosowanie – Apiguard – lek. wet. Artur Arszułowicz

Czytaj więcej

Doświadczeni pszczelarze radzą jak naturalnie i skutecznie dbać o zdrowie rodzin pszczelich

Czytaj więcej

Gołębie

Klebsiella u gołębi – lek. wet. Mariusz Krawczyński

Czytaj więcej

Choroby grzybiczne u gołębi – artykuł lek. wet. Mariusza Krawczyńskiego

Czytaj więcej

DIAGNOSTYKA CHORÓB BAKTERYJNYCH DRÓG ODDECHOWYCH U GOŁĘBI POCZTOWYCH – artykuł lek. wet. Mariusza Krawczyńskiego z Oddziału Mazowieckiego Centrum Zdrowia Gołębi.

Czytaj więcej

Nowe mało znane i rzadko występujące choroby wirusowe gołębi – Poradnik hodowcy – marzec 2014 – lek. wet. Mariusz Krawczyński

Czytaj więcej

Pasożyty wewnętrzne u gołębi – Poradnik hodowcy – sierpień-2013r. – lek. wet. Ryszard Chorąży

Czytaj więcej

Ziołoteka

Czytaj więcej

Przegląd najważniejszych chorób zaburzających pierzenie u gołębi pocztowych

Czytaj więcej

Choroby grzybicze gołębi – lek. wet. Mariusz Krawczyński

Czytaj więcej

Choroby pasożytnicze gołębi – lek. wet. Barbara Bylina

Czytaj więcej

Streptokokoza – główna przyczyna kulawizn u gołębi – Mariusz Krawczyński

Czytaj więcej

Dyschondroplazja i peroza – częsty problem kulawizn w hodowlach gołębi

Czytaj więcej

Maczugowce – groźne, rzadko diagnozowane bakterie będące przyczyną zamierania piskląt gołębi

Czytaj więcej

Mykoplazmoza – poważny problem nie doceniany w hodowlach gołębi pocztowych

Czytaj więcej