Dotacje

Cel projektu:

Internacjonalizacja przedsiębiorstwa poprzez promowanie firmy VET-ANIMAL sp. z o. o. oraz marek będących w jej posiadaniu, a w konsekwencji, znaczące zwiększenie udziału eksportu w całkowitym obrocie oraz wzrost wolumenu eksportu. 

 

Wartość projektu: 107 949,82 PLN

 

Wkład Funduszy Europejskich (EFRR): 45 522,98 PLN