Dyschondroplazja-i-peroza-–-częsty-problem-kulawizn-w-hodowlach-gołębi