Lista leków przeciwko warrozie refundowanych przez ARiMR w 2024 r.

Lista leków do leczenia warrozy dostępnych w Polsce skierowana do lekarzy weterynarii.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami weterynaryjnymi w pasiekach ekologicznych dopuszczone jest stosowanie następujących leków: Varroxal, Formicrpotect, VarroMed, Apiguard, Thymovar, Oxybee, Api Life Var, Api-Bioxal.
 
Lista pełni funkcję wyłącznie informacyjną*, została sporządzona na podstawie publicznie dostępnych informacji (źródło: https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/rpl/search/public). Lista nie stanowi Urzędowego Wykazu Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu prowadzonego przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, nie jest zamknięta i może ulec zmianie w przypadku dopuszczenia do obrotu kolejnych leków**. Produkty lecznicze weterynaryjne o nazwie Varroxal (Andermatt BioVet GmbH, DE) w opakowaniu 10 x 2 g i 50 x 2 g, Dany’s BienenWohl (Dany Bienenwohl GmbH, DE) oraz VarroMed (BeeVital GmbH, DE) w opakowaniu 12 saszetek x 15 ml, które posiadają pozwolenie na dopuszczenie do obrotu na terenie Polski, zgodnie z informacją przekazaną przez podmioty odpowiedzialne za wprowadzenie ww. leków do obrotu, nie będą dostępne w obrocie na terenie Polski w 2024 roku.
 
Chcesz samodzielnie sprawdzić aktualną listę produktów leczniczych przeznaczonych dla pszczół dostępną w urzędowym wykazie?
→ po prawej stronie w rubryce „Rodzaj produktu” zaznacz weterynaryjne
→ następnie z lewej strony w rubryce „Gatunek” wpisz pszczoła

Pobierz i wydrukuj listę!

 

Lista leków na warrozę 2024 r.