Mykoplazmoza-–-poważny-problem-nie-doceniany-w-hodowlach-gołębi-pocztowych