AFB szybki test in vitro do diagnozowania zgnilca amerykańskiego
TEST IN VITRO DO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU
Wydajność 1 test dla 1 larwy czerwiu (1 test badanie 1 rodziny)
ZASTOSOWANIE
Zestaw diagnostyczny do badania zgnilca amerykańskiego (AFB) umożliwia pszczelarzom, lekarzom weterynarii oraz inspektorom weterynaryjnym wykonanie testu na obecność AFB w larwach pszczół miodnych oraz uzyskanie natychmiastowego wyniku w pasiece.


Należy pamiętać, iż zgnilec amerykański pszczół jest chorobą podlegającą zwalczaniu zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. z 2020 r. poz. 1421, z późn. zm.).


Szybki test in vitro do diagnozowania zgnilca amerykańskiego otrzymał pozytywną opinię Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach oraz znajduje się w zatwierdzonym wykazie testów do diagnostyki in vitro: https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/diagnostyka-in-vitro

INSTRUKCJA STOSOWANIA
SKŁAD
Zestaw zawiera:
 1 x butelka do ekstrakcji zawierająca 5 ml buforu i kulki rozbijające,

 1 x kasetka testowa w foliowym opakowaniu,

 1 x szpatułka,

 1 x pipeta,

 1 x instrukcja stosowania w j. pol.

KLASYFIKACJA
Wyrób do diagnostyki in vitro stosowany w medycynie weterynaryjnej.
KARENCJA
Nie dotyczy.
WYŁĄCZNY DYSTRYBUTOR

  VET-ANIMAL sp. z o.o.

  Zezwolenie nr 490 na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej produktów leczniczych weterynaryjnych.

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY
Vita (Europe) Ltd., UK