APIGUARD® Multidose lek do zwalczania warrozy – Rp

KLASYFIKACJA I KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

Produkt leczniczy weterynaryjny Rp – wydawany z przepisu lekarza.

INFORMACJA DODATKOWA

Informacje skierowane do lekarzy weterynarii. Szczegółowe informacje zostały zamieszczone na opakowaniu produktu i w ulotce przylekowej.

KARTA CHARAKTERYSTYKI

POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

żel do stosowaniu w ulu

MOC

0,25 g / g

SUBSTANCJA CZYNNA

tymol

GATUNKI DOCELOWE

pszczoła miodna

WSKAZANIA LECZNICZE

Leczenie warrozy wywołanej przez Varroa destructor.

DAWKOWANIE

Stosowanie w ulu: dwa podania żelu po 50 g (co odpowiada 12,5 g tymolu) na rodzinę pszczelą w odstępie 2 tygodni.
Maksymalnie dwa cykle leczenia rocznie.

DOSTĘPNE WIELKOŚCI OPAKOWAŃ

Pojedynczy pojemnik 3000 g, 1 strzykawka i 2 zamknięte opakowania po 30 tac.
Pudełko tekturowe zawierające 2 pojemniki po 3000 g, 2 strzykawki i 4 zamknięte opakowania po 30 tac.

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY / KRAJ WYTWÓRCY

Vita Bee Health Limited / Włochy

NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU W POLSCE LUB UE / TYP PROCEDURY

3197 / MRP

DYSTRYBUTOR NA TERENIE KRAJU

VET-ANIMAL sp. z o.o.
Zezwolenie nr 490 na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej produktów leczniczych weterynaryjnych.

ŹRÓDŁO INFORMACJI

Informacje o leku do pobrania w Rejestrze Produktów Leczniczych: https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/rpl/search/public

Informacje skierowane do lekarzy weterynarii