FASTest® BEE 3T
Szybki test do jakościowego wykrywania wirusa zdeformowanych skrzydeł (DWV), wirusa ostrego paraliżu pszczół (ABPV) i wirusa choroby woreczkowej czerwiu (SBV) w pszczołach / czerwiu pszczelim
Wydajność 1 test dla 5 pszczół
ZASTOSOWANIE
• Szybka bezpośrednia możliwość wykrywania 3 wirusów w jednej próbie.
• Monitorowanie wirusa przez cały rok (szczególnie późnym latem).
• Test do wykonania bezpośrednio na miejscu w pasiece w celu podjęcia decyzji o wymaganych działaniach pszczelarskich.
• Liczne badania wskazują, że istnieje wzajemny związek między poziomem inwazji V. destructor (pasożytniczego roztocza Varroa) a niektórymi chorobami wirusowymi (zwłaszcza DWV, ABPV, SBV). Roztocze V. destructor stanowi wektor przenoszenia tych wirusów. Ta śmiertelna kombinacja jest uważana za główną przyczynę strat zimowych!

W celu oceny i powstrzymania zimowych strat, bezpośrednie wykrywanie wirusa na miejscu w pasiece przy użyciu FASTest® BEE 3T jest szybkim i łatwym narzędziem diagnostycznym dla pszczelarza. W pozytywnym przypadku, niezależnie od tego, który z 3 testów na obecność wirusa jest pozytywny, strategia zwalczania V. destructor (status warrozy) w ulu powinna zostać zweryfikowana zgodnie z wytycznymi danego kraju.
INSTRUKCJA STOSOWANIA
SKŁAD
Zestaw zawiera:

1 x pudełko testowe

3 x paski testowe pokryte przeciwciałami monoklonalnymi przeciwko DWV, ABPV lub SBV,

1 x butelka z zakraplaczem A z 1,5 ml rozcieńczalnika buforowego,

1 x instrukcja stosowania.

Dostępne opakowania: 2, 10, 25 i 50 sztuk.

KLASYFIKACJA
Test terenowy do rutynowych badań przesiewowych bezpośrednio w pasiekach w celu zapobiegania stratom zimowym.
KARENCJA
Nie dotyczy
WYŁĄCZNY DYSTRYBUTOR

  VET-ANIMAL sp. z o.o.

  Zezwolenie nr 490 na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej produktów leczniczych weterynaryjnych.

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY
MEGACOR Diagnostik GmbH, AT