FORMICPROTECT® lek do zwalczania warrozy – Rp

KLASYFIKACJA I KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

Produkt leczniczy weterynaryjny Rp – wydawany z przepisu lekarza.

INFORMACJA DODATKOWA

Informacje skierowane do lekarzy weterynarii. Szczegółowe informacje zostały zamieszczone na opakowaniu produktu i w ulotce przylekowej.

KARTA CHARAKTERYSTYKI

POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

pasek do umieszczania w ulu

MOC

68,2 g / pasek

SUBSTANCJA CZYNNA

kwas mrówkowy

GATUNKI DOCELOWE

pszczoła miodna

WSKAZANIA LECZNICZE

Leczenie warrozy wywołanej przez Varroa destructor.

DAWKOWANIE

1 saszetka (tj. 2 paski) na ul, przez 7 dni.
Należy zachować co najmniej miesiąc przerwy między podaniami.

DOSTĘPNE WIELKOŚCI OPAKOWAŃ

1 opakowanie – 2 saszetki (4 paski)
1 opakowanie – 10 saszetek (20 pasków)
1 opakowanie – 30 saszetek (60 pasków)

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY / KRAJ WYTWÓRCY

NOD Apiary Ireland Ltd. / Irlandia, Niemcy

NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU W POLSCE LUB UE / TYP PROCEDURY

3155 / DCP

DYSTRYBUTOR NA TERENIE KRAJU

VET-ANIMAL sp. z o.o.
Zezwolenie nr 490 na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej produktów leczniczych weterynaryjnych.

ŹRÓDŁO INFORMACJI

Informacje o leku do pobrania w Rejestrze Produktów Leczniczych: https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/rpl/search/public

Informacje skierowane do lekarzy weterynarii