OXYBEE® lek do zwalczania warrozy – OTC

KLASYFIKACJA I KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

Produkt leczniczy weterynaryjny OTC – wydawany bez przepisu lekarza.

INFORMACJA DODATKOWA

Lek OTC do nabycia w sklepach pszczelarskich (internetowych i stacjonarnych) oraz u lekarzy weterynarii.
Szczegółowe informacje zostały zamieszczone na opakowaniu produktu i w ulotce przylekowej.

KARTA CHARAKTERYSTYKI

POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

proszek i roztwór do sporządzania zawiesiny

MOC

39,4 mg

SUBSTANCJA CZYNNA

kwas szczawiowy

GATUNKI DOCELOWE

pszczoła miodna

WSKAZANIA LECZNICZE

Leczenie warrozy wywołanej przez Varroa destructor w rodzinach bez czerwiu.

DAWKOWANIE

Gotową postać zawiesiny do ula należy nanosić jednokrotnie na pszczoły znajdujące się w uliczkach międzyramkowych (maksymalna dawka: 5–6 ml na każdą uliczkę). Całkowita ilość produktu podanego rodzinie pszczelej nie powinna być większa niż 54 ml.

DOSTĘPNE WIELKOŚCI OPAKOWAŃ

1 opakowanie – 1 butelka 750 g + 2 sasz. 125 g

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY / KRAJ WYTWÓRCY

Dany Bienenwohl GmbH / Niemcy

NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU W POLSCE LUB UE / TYP PROCEDURY

EU/2/17/216 / CEN

DYSTRYBUTOR NA TERENIE KRAJU

VET-ANIMAL sp. z o.o.
Zezwolenie nr 490 na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej produktów leczniczych weterynaryjnych.

ŹRÓDŁO INFORMACJI

Informacje o leku do pobrania w Rejestrze Produktów Leczniczych: https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/rpl/search/public

Informacje skierowane do lekarzy weterynarii