SIMCRO Accurus 6 ml
STRZYKAWKA AUTOMATYCZNA ZE ZMIENNYM MOCOWANIEM BUTELKI DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO
USTAWIENIE DAWKOWANIA
6 ml
OPIS PRODUKTU
• Bardzo proste w obsłudze urządzenie umożliwia łatwe, szybkie i prawidłowe podanie leków.
• Automatyczne i precyzyjne uzupełnianie i podanie ustawionej dawki.
• Możliwość wykonywania zastrzyków jedną ręką.
• Wstrzyknięcie podskórne jedną ręką gwarantuje bezpieczeństwo dla operatora.
INSTRUKCJA STOSOWANIA
Zobacz filmik animacyjny: 2ml_accurus_bm

Ustawić regulator dawki na maksymalne ustawienie.
Mocowanie butelki za pomocą Bottle Mount – aplikatora zmiennego mocowania do butelki
• Wstępnie nakłuć środek korka butelki za pomocą sterylnej igły luer lub jej odpowiednika.
Po zakończeniu pracy założyć osłonę igły.
• Odkręcić i zdjąć całkowicie kapturki z mocowania butli, tak aby widoczny był szpic wlotowy.
• Nasunąć nakrętkę na szyjkę butelki, aż będzie mocno przytwierdzona.
• Umieścić butelkę na płaskiej powierzchni.
• Trzymać butelkę i kapturek pewnie w dłoni. Odwrócić iniektor (tj. szpicem butelki skierowanym w dół) i przebić szpicem środek gumowego korka.
• Przytrzymać w miejscu i dokręcić nakrętkę.
Uwaga: Strzykawka montowana na butelce jest przeznaczona do stosowania zarówno z niezamykanymi butelkami ze szczepionką, jak i ze składanymi opakowaniami ze szczepionką, dlatego podczas użytkowania do butelki/opakowania dostaje się powietrze.
Aby zamocować butelkę z pełną osłoną – aplikatorem
• Wstępnie nakłuć środek korka butelki za pomocą sterylnej igły luer lub jej odpowiednika.
Po zakończeniu pracy założyć osłonę igły.
• Załadować butelkę do worka, upewniając się, że szpikulec pozostaje wyśrodkowany w stosunku do uprzednio naciętego korka butelki podczas ładowania.
• Wcisnąć butelkę mocno w osłonę, aby kołnierz butelki zatrzasnął się w uchwytach.
Aby wyjąć butelkę
• Mocno wcisnąć do środka klapki mocujące aplikatora.
• Naciskając na elementy mocujące, pociągnąć butlę, aby zdjąć ją z osłony.
Uwaga: Butelka może być obracana w lewo lub w prawo, zgodnie z preferencjami operatora, w celu zapewnienia poziom płynu w pojemniku na produkt powyżej szpikulca. Aby obrócić element mocowania, należy najpierw odkręcić (w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara) opaskę mocowania. Obrócić element mocujący do żądanego kąta i ponownie dokręcić opaskę mocowania.

NAPEŁNIENIE STRZYKAWKI ACCURUS
• Trzymać strzykawkę skierowaną do góry pod kątem około 45°, upewniając się, że poziom płynu w butelce jest zawsze powyżej kolca wlotowego, aby uniknąć zasysania powietrza do cylindra strzykawki.
• Pompować uchwyt strzykawki raz i zwolnić, aby wciągnąć szczepionkę do cylindra. W razie potrzeby powtórzyć, aby usunąć całe powietrze przed rozpoczęciem wstrzyknięcia.
Ostrzeżenie: Należy zachować ostrożność, aby ciecz NIE weszła w kontakt z jakąkolwiek częścią ciała operatora. Substancje chemiczne mogą spowodować obrażenia u operatora.
Mocowanie igły (opcja 1) – Jeśli igła jest osłonięta, a osłonka pasuje przez otwór pozwoli to na zamocowanie igły bez konieczności zdejmowania osłony igły.
Mocowanie igły – opcja 2
• Aby usunąć osłonę igły, należy chwycić strzykawkę i nacisnąć kciukiem zakładkę zwalniającą osłonę igły. Chwycić osłonę igły drugą ręką i pociągnąć, aby odłączyć się od strzykawki.
• Aby zamontować igłę, chwycić strzykawkę, nałożyć igłę na końcówkę i obrócić w prawo (patrząc od przodu). Unikać nadmiernego dokręcania igły.
• Aby wymienić osłonę igły chwyć strzykawkę, następnie wyrównaj osłonę igły z metalowym suwakiem i wciśnij osłonę igły na metalowy suwak tak, aby zatrzasnęła się w nim zakładka zwalniająca osłony igły.
Pomocna wskazówka: Podczas wyrównywania osłony igły do metalowego suwaka, przechyl osłonę igły tak, aby zakładka zwalniająca była skierowana lekko w górę.
Aby ustawić dawkę
Ustawić regulator dawki na wymaganą dawkę, zgodnie z oznaczeniem na pokrętle. System jest teraz gotowy do użycia.
Usuwanie igieł (opcja 1) – Jeśli igła jest osłonięta, a osłonka pasuje przez otwór pozwoli to na wyjęcie igły bez konieczności usuwania osłony igły.
Usuwanie igieł (opcja 2) – Jeśli igła nie jest osłonięta, ostrożnie zdejmij osłonę igły, dla bezpieczeństwa za pomocą narzędzia do usuwania igieł.

PIELĘGNACJA I KONSERWACJA
Aby zapewnić stałą wysoką wydajność tego urządzenia, należy zwrócić uwagę na jego czystość.
Przed przystąpieniem do odkażania należy wyjąć igłę ze strzykawki.
• Wyczyścić zewnętrzne części Accurusa i osłony igły w detergencie. Wypłukać czystą wodą.
• Przytrzymać Accurus pod letnią, bieżącą wodą, tak aby „kolec” został zanurzony w wodzie. Wielokrotnie ściskać i zwalniać uchwyty strzykawki, aby przepompować wodę przez system. Wypompować wodę do odpadów, unikając ponownego wykorzystania wody przez Accurus.
• Pozostawić letnią wodę w systemie dostarczania na około 5 minut, aby pomóc rozpuścić wszelkie pozostałości produktu, a następnie kontynuować energiczne pompowanie uchwytów, aby zapewnić dokładne płukanie.
• Wyjąć z wody i kontynuować pompowanie uchwytów w celu opróżnienia strzykawki.

SMAROWANIE
• Zdejmij osłonę igły i odkręć element cylindra, obracając go w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
• Nanieś spożywczy olej roślinny na obwód pierścienia podkładki, uszczelki (jeśli jest zamontowana).
• Ponownie zamontuj element cylindra na swoje miejsce.

PRZECHOWYWANIE
Nigdy nie przechowywać z założoną igłą.
Przed przechowywaniem należy oczyścić i nasmarować cylinder strzykawki. Przechowywać w czystym, suchym miejscu, niedostępnym dla dzieci. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.simcro.com. 0003-810 I ITPTN032 J RB

PRODUCENT

DATAMARS Group USA, Kanada, Australia, Nowa Zelandia, Europa
WYŁĄCZNY DYSTRYBUTOR
VET-ANIMAL sp. z o.o.