THYMOVAR® lek do zwalczania warrozy – Rp

KLASYFIKACJA I KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

Produkt leczniczy weterynaryjny Rp – wydawany z przepisu lekarza.

INFORMACJA DODATKOWA

Informacje skierowane do lekarzy weterynarii. Szczegółowe informacje zostały zamieszczone na opakowaniu produktu i w ulotce przylekowej.

KARTA CHARAKTERYSTYKI

POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

pasek do umieszczania w ulu

MOC

15 g / pasek

SUBSTANCJA CZYNNA

tymol

GATUNKI DOCELOWE

pszczoła miodna

WSKAZANIA LECZNICZE

Leczenie warrozy wywołanej przez Varroa destructor.

DAWKOWANIE* Paski do zawieszania w ulu można przecinać nożyczkami.


Prawidłowe umieszczenie pasków w ulach zamieszczone na rysunku (widok z góry, ul otwarty).


DOSTĘPNE WIELKOŚCI OPAKOWAŃ

1 opakowanie – podwójna saszetka zawierająca 2 x 5 (=10) pasków

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY / KRAJ WYTWÓRCY

Andermatt BioVet GmbH / Niemcy

NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU W POLSCE LUB UE / TYP PROCEDURY

2038 / MRP

DYSTRYBUTOR NA TERENIE KRAJU

VET-ANIMAL sp. z o.o.
Zezwolenie nr 490 na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej produktów leczniczych weterynaryjnych.

ŹRÓDŁO INFORMACJI

Informacje o leku do pobrania w Rejestrze Produktów Leczniczych: https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/rpl/search/public

Informacje skierowane do lekarzy weterynarii