VARROMED® lek do zwalczania warrozy – OTC

KLASYFIKACJA I KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

Produkt leczniczy weterynaryjny OTC – wydawany bez przepisu lekarza.

INFORMACJA DODATKOWA

Lek OTC do nabycia w sklepach pszczelarskich (internetowych i stacjonarnych) oraz u lekarzy weterynarii.
Szczegółowe informacje zostały zamieszczone na opakowaniu produktu i w ulotce przylekowej.

POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

gotowa zawiesina do ula

MOC

5 mg / ml + 44 mg / ml

SUBSTANCJA CZYNNA

kwas mrówkowy + kwas szczawiowy dwuwodny

GATUNKI DOCELOWE

pszczoła miodna

WSKAZANIA LECZNICZE

Leczenie warrozy wywołanej przez Varroa destructor.

DAWKOWANIE

Dawkę należy starannie dostosować do wielkości rodziny pszczelej (zob. tabela dawkowania). Należy określić wielkość rodziny pszczelej oraz liczbę przestrzeni zajętych przez pszczoły, które będą leczone, a następnie wybrać wymaganą ilość produktu. Należy zastosować następujący schemat dawkowania wg tabeli:

Liczba pszczół

5000 – 7000

7000 – 12000

12000 – 30000

>30000

VarroMed (ml)

15 ml

15 do 30 ml

30 do 45 ml

45 ml

DOSTĘPNE WIELKOŚCI OPAKOWAŃ

butelka 555 ml

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY / KRAJ WYTWÓRCY

BeeVital GmbH / Niemcy

NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU W POLSCE LUB UE / TYP PROCEDURY

EU/2/16/203 / CEN

DYSTRYBUTOR NA TERENIE KRAJU

VET-ANIMAL sp. z o.o.
Zezwolenie nr 490 na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej produktów leczniczych weterynaryjnych.

ŹRÓDŁO INFORMACJI

Informacje o leku do pobrania w Rejestrze Produktów Leczniczych: https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/rpl/search/public


Informacje skierowane do lekarzy weterynarii