VARROXAL lek do zwalczania warrozy – Rp

KLASYFIKACJA I KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

Produkt leczniczy weterynaryjny Rp – wydawany z przepisu lekarza.

INFORMACJA DODATKOWA

Informacje skierowane do lekarzy weterynarii. Szczegółowe informacje zostały zamieszczone na opakowaniu produktu i w ulotce przylekowej.

KARTA CHARAKTERYSTYKI

POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

proszek do stosowania w ulu

MOC

0,71 g / g

SUBSTANCJA CZYNNA

kwas szczawiowy 0,71 g/g (co odpowiada 1 g/g kwasu szczawiowego dwuwodnego)

GATUNKI DOCELOWE

pszczoła miodna

WSKAZANIA LECZNICZE

Leczenie warrozy wywołanej przez Varroa destructor w rodzinach bez czerwiu.

DOSTĘPNE WIELKOŚCI OPAKOWAŃ

75 g
200 g

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY / KRAJ WYTWÓRCY

Andermatt BioVet GmbH / Niemcy

NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU W POLSCE LUB UE / TYP PROCEDURY

3299

DYSTRYBUTOR NA TERENIE KRAJU

VET-ANIMAL sp. z o.o.
Zezwolenie nr 490 na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej produktów leczniczych weterynaryjnych.

ŹRÓDŁO INFORMACJI

Informacje o leku do pobrania w Rejestrze Produktów Leczniczych: https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/rpl/search/public

Informacje skierowane do lekarzy weterynarii