Skuteczność leku APIVAR – testy porównawcze

Nadal na szczycie po 25 latach w pszczelarstwie: Apivar® został przetestowany jako najskuteczniejsze leczenie warrozy w 2021 roku we Francji

Francuska federacja organizacji sanitarnych (FNOSAD, Fédération Nationale des Organisations Sanitaires Apicoles Départementales) opublikowała niedawno wyniki ubiegłorocznej, corocznej terenowej próby skuteczności. Ta organizacja, zajmująca się zdrowiem pszczół miodnych, prowadzi corocznie badania skuteczności, w których uczestniczą pszczelarze z całego kraju. Weterynarze i inni eksperci FNOSAD planują badania, analizują dane i publikują raport w czasopiśmie La Santé de l’Abeille w następnym roku.

Cztery dopuszczone do stosowania leki do zwalczania warrozy zostały przetestowane na łącznie 232 rodzinach pszczelich w 2021 roku: Apivar®, Apistan®, Formic Pro® i Oxybee® [Oxybee to połączenie kwasu szczawiowego i glicerolu – zarejestrowany tylko w Unii Europejskiej].

Dwa długoterminowe zabiegi paskami, Apivar (amitraz) i Apistan (tau-fluwalinat) były stosowane w rodzinach pszczelich przez łącznie 10 i 8 tygodni. Formic Pro (kwas mrówkowy) został umieszczony na górnych beleczkach dolnej komory czerwiu przez 8 dni, a Oxybee (kwas szczawiowy) został podany pszczołom robotnicom w rodzinach bez czerwiu, 25 dni po umieszczeniu w klateczce matek.

Wszystkie testowane zabiegi na warrozę były stosowane zgodnie z francuską etykietą produktu i instrukcją stosowania. Aby zmierzyć skuteczność różnych leków w terenie, pszczelarze zastosowali zabiegi kontrolne sprawdzające poziom porażenia warrozą po zastosowaniu testowanych leków. W nowym raporcie podsumowano takie dane jak skuteczność leczenia w %, średnia liczba roztoczy pozostałych w rodzinach pszczelich po leczeniu oraz odsetek uli, w których skuteczność leczenia wyniosła >95%.

Po ponad 25 latach skutecznego leczenia rodzin pszczelich we Francjiprzeciwko roztoczom warrozy, Apivar wykazał najwyższą skuteczność spośród wszystkich testowanych w badaniu środków warrobójczych. 67% rodzin pszczelich, w których zastosowano Apivar, uzyskało skuteczność leczenia wyższą niż 95%, czyli więcej rodzin niż w przypadku innych testowanych leków. Średnia skuteczność Apivaru w 129 testowanych rodzinach wyniosła 93,24%, co ponownie jest najlepszym wynikiem spośród wszystkich leków testowanych w tym badaniu.

Pomimo lokalnych doniesień o oporności na amitrazę we Francji w ostatnich latach, najnowsze międzyregionalne wyniki skuteczności w terenie z czterech autoryzowanych metod leczenia warrozy pokazują, że Apivar nadal pozostaje najbardziej niezawodną opcją leczenia dostępną obecnie dla pszczelarzy.

Aby zachować skuteczność leczenia warrozy w przyszłości, pszczelarze muszą przestrzegać instrukcji stosowania oraz informacji na etykietach. Ponadto, pszczelarze muszą stosować do walki z warrozą wyłącznie leki dopuszczone do stosowania, ponieważ zostały one przetestowane specjalnie pod kątem stosowania w rodzinach pszczelich, aby zapewnić wysoką skuteczność leczenia oraz bezpieczeństwo pszczół i pszczelarzy podczas stosowania. Stosowanie wyłącznie produktów dopuszczonych do obrotu i przestrzeganie ich instrukcji również przyczynia się do zmniejszenia ryzyka rozwoju oporności.

Stosowanie podejścia Zintegrowanego Programu Walki ze Szkodnikami (IPM: Integrated Pest Management) w zwalczaniu warrozy, poprzez rotację składników aktywnych oraz wdrażanie strategii zwalczania warrozy dostosowanych do pory roku, jeszcze bardziej zwiększy sukces pszczelarzy w utrzymaniu kontroli nad roztoczami.

Jako producent ApivaruVéto-pharma z dumą kontynuuje globalną obsługę pszczelarzy w zakresie rozwiązań zdrowotnych dla pszczół miodnych i mówi „Dziękujemy!” pszczelarzom we Francji i na całym świecie. Wasze zaangażowanie w zdrowie pszczół poprzez stosowanie w ulach wyłącznie zatwierdzonych leków przeciw warrozie, prowadzi obecnie do rozwoju nowych opcji leczenia i produktów, które będą wspierać zdrowie pszczół miodnych w przyszłości. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o inicjatywie badawczo-rozwojowej firmy Véto-pharma mającej na celu odkrycie nowych cząsteczek przeciwko roztoczom warrozykliknij ten link.

Zastrzeżenie: dawkowanie i czas trwania leczenia wskazane w tym artykule są zgodne z francuskim oznakowaniem. Instrukcje mogą się różnić w Twoim kraju. Proszę zapoznać się z lokalną etykietą produktu.

APV-139-US-N01-10/22

Źródło: https://www.blog-veto-pharma.com/us/apivar-efficacy-the-most-efficient-varroa-treatment-of-2021-in-france/